KLASSIEK BALLET

Algemeen  

Het is 500 jaar geleden dat klassiek ballet is ontstaan.Het ballet is begonnen in Italië & in Frankrijk. Ze dansten aan het hof. Ze dansten aan het hof om de edelen te vermaken. Dit deden ze tijdens de feesten. In het begin werd er bij het dansen ook gezongen. Er was een koning die heette Lodewijk de veertiende.Die koning hield heel erg veel van dansen. De eerste balletschool is in Frankrijk in 1661 ontstaan.

In de balletzaal zit een spiegelwand. De spiegel zit aan de lange kant van de zaal. Je hebt deze spiegel nodig om te kijken of je houding goed is. Ook zit er in de zaal een barre. Dit is een lange leuning om je vast te houden zodat je je balletoefeningen goed kan uitvoeren. Soms mag je de barre alleen vasthouden met een vinger. Je probeert je evenwicht te houden met de oefeningen zodat je ze later, met een voorstelling zonder barre kan uitvoeren.

Niveau 1

Voor kinderen vanaf 6 jaar (groep 3) is er Klassiek Ballet. Tijdens deze balletlessen van 45 min per week worden verschillende manieren van bewegen uitgediept en wordt er gewerkt aan houding en coördinatie. Je leert de eerste beginselen van de Klassieke Ballettechnieken. Dit wordt op een basis wijze gebracht en aangepast aan de leeftijd, de fysieke ontwikkeling en de beleving van de leerling. Door het gebruik van verschillende stijlen muziek en improvisatie oefeningen kan de leerling ook hun eigen creativiteit ontwikkelen. Indien een leerling er aan toe is kan deze al eerder door stromen naar niveau 2 vanaf groep 5. De docent bepaald of de leerling het niveau behaald.

Niveau 2

Voor kinderen vanaf groep 6 of doorstroom vanuit niveau 1. De balletlessen gaan verder met een technische gedeelte aan de barre en een dansant gedeelte "au milieu". De les bestaat uit onder andere balans oefeningen, sprong en draai technieken en verplaatsende passen vanuit bijvoorbeeld de diagonaal. Er wordt ook gewerkt aan kracht en lenigheid. Door de geleerde technieken toe te passen in een dansante combinatie ervaren de leerlingen ook hun eigen kunnen en gevoel voor expressie. Indien het niveau doorgroeit is het ook mogelijk om spitzentechniek aan te gaan leren.