OPZEGGEN

Opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden gedaan. Opzeggingen op andere wijze kunnen derhalve niet worden geaccepteerd. Deze opzeggingen dienen in het bezit te zijn van Loeka Dance eXp voor de laatste dag van de maand en blijft het lidmaatschap nog één maand geldig. Indien niet aan bovenvermelde opzegtermijnen wordt voldaan blijft de contributie verschuldigd.


 

 

Indien niet aan bovenvermelde opzegtermijnen wordt voldaan blijft de contributie verschuldigd.

  Opzegformulier