Tarieven vanaf september 2024

Tarieven seizoen 2023/2024 kunt u opvragen via de mail en staan op het
meegegeven inschrijfkaartje.


Inschrijfkosten 1 malig €12,50
Tarieven per maand:

 • Peuters en Kleuters 1x per week les  €17,-- (45 min)
 • t/m 15 jaar 1x per week les €21,-- 
 • t/m 15 jaar 2x per week  les €37,50,--
 • t/m 15 jaar 3x per week  les €45,--
 • t/m 15 jaar en selectie onbeperkt les €48,-- 


 • 16 t/m 24 jaar 1x per week les €24,--
 • 25 jaar en ouder 1x per week les €27,50

De betalingen worden per kwartaal geincaseerd (verwacht start incasso in maand april 2024)  januari - april - juli - oktober

Liever per maand betalen? Dan brengen wij €2,50 administratie kosten in rekening per maand.

Tarieven overige:

 • Familie korting blijft geldig, 5% 2e lid, 10% 3e lid enz, (korting geld niet op selectie deelname)
 • Selectie en onbeperkt lidmaatschap zijn tarieven en kortingen niet geldig op try-outs, spitzlessen, bloklessen, solo/duo trainingen en nieuw op te starten lesuren.


Bij later instroom van de danser, de lessen voorafgaand aan de inschrijving, worden op het lesgeld in mindering gebracht na 3 weken start seizoen.

Opzeggen


  Opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk of per
  e-mail (Administratie@dance-exp.nl) worden gedaan. Opzeggingen op andere wijze kunnen derhalve niet worden geaccepteerd. Deze opzeggingen dienen in het bezit te zijn van Loeka Dance eXp voor de laatste dag van de betreffende maand en blijft het lidmaatschap nog één maand geldig. Indien niet aan bovenvermelde opzegtermijnen wordt voldaan blijft de contributie verschuldigd.