Tarieven seizoen 2023/2024

Inschrijfkosten 1 malig €10,--

Tarieven per maand:

 • Peuters en Kleuters 45min les  €16,25
 • t/m 15 jaar 60min les  €20,-- 
 • 16 t/m 24jaar 60min les €24,--
 • 25jaar en ouder 60min les €27,50

De betalingen worden per 3 maanden geincaseerd (vanaf 1-1-2024)
t/m 31-12-2023 dient u het bedrag zelf over te maken op onze bankrekening.
1 januari - 1 april - 1 juli - 1 oktober


Tarieven betalingen/automatische incasso per maand:

 • Peuter en Kleuters €18,--
 • t/m 15 jaar €22,--
 • 16 jaar en ouder €29,50

De betaling worden rond de 1e van de maand geincaseerd (vanaf 1-1-2024)


Tarieven overige:

 • Selectie en onbeperkt lidmaatschap €560,--
 • Familie korting blijft geldig, 5% 2e lid, 10% 3e lid enz, korting geld niet op selectie deelname.
 • Korting 2e les uur 20%
 • Korting 3e les uur 50%
 • Selectie en onbeperkt lidmaatschap zijn tarieven en kortingen niet geldig op try-outs, spitzlessen, bloklessen, solo/duo trainingen en nieuw op te starten lesuren.


Tot 1-1-2024 dient u de maanden zelf over te maken deze informatie krijgt je per mail. Bij later instroom van de danser, de lessen voorafgaand aan de inschrijving, worden op het lesgeld in mindering gebracht na 3 weken start seizoen.

Opzeggen


  Opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk of per
  e-mail (Aministratie@dance-exp.nl) worden gedaan. Opzeggingen op andere wijze kunnen derhalve niet worden geaccepteerd. Deze opzeggingen dienen in het bezit te zijn van Loeka Dance eXp voor de laatste dag van de betreffende maand en blijft het lidmaatschap nog één maand geldig. Indien niet aan bovenvermelde opzegtermijnen wordt voldaan blijft de contributie verschuldigd.